• Nyilatkozom, hogy az alternatív roaming szolgáltatók választásának lehetőségét ismertető ÁSZF 3.1.2.18-as pontot megértettem, Szolgáltató a lehetőségről teljes körű tájékoztatást nyújtott.
  • I hereby declare that I have understood the option of choosing an alternative roaming provider (as defined GT&C 3.1.2.18), whichabout Tesco Mobile provided detailed information.